Terapia jest darem

Psycholog Anna Sowińska Warszawa

Wielu z nas doświadcza w ciągu życia różnych kryzysów i trudnych relacji, które podważają wiarę w siebie, własne możliwości, wzbudzają niechciane emocje, zmuszają do mówienia i robienia czegoś, czego późnej żałujemy, czasem podważają sens życia...
Często osoby doznające dyskomfortu lub cierpienia same poszukują wyjścia z trudności, samotnie zmagają się z bólem, jednak poszukiwanie dróg wyjścia z problemów zawsze jest łatwiejsze przy wsparciu drugiego człowieka. Czasem jest to przyjaciel, który umie wysłuchać, nie ocenia, podzieli się dobrym słowem, czasem jest to człowiek, który przeżywa podobne cierpienie i poprzez to ma wiele zrozumienia i umie wskazać rozwiązania. Z reguły jednak, zwłaszcza przy większych trudnościach, pomoc autentyczna, lecz intuicyjna nie wystarcza; potrzebna jest profesjonalna wiedza i umiejętność pomocy w znalezieniu bardziej adaptacyjnych sposobów funkcjonowania.
Najczęściej doświadczanymi problemami są obniżony nastrój aż do stanów depresyjnych, lęki, stany krysysowe w adaptacji do nowych sytuacji, uzależnienia czy zaburzenia odżywiania.

Psychologia psychoterapia w Warszawie

Badania kliniczne udowodniły, że metodą terapeutyczną skutecznie pomagającą w przypadku takich trudności jest terapia poznawczo-behawioralna. To podejście stanowi podstawę mojej pracy terapeutycznej. Ujmując w pewnym uproszczeniu, oparte jest ono na założeniu, że to nasze przekonania (sądy, oczekiwania) wpływają na sposób w jaki myślimy o sobie i świecie, jak odczuwamy, jak się zachowujemy. W trakcie terapii poprzez badanie i zmianę swoich myśli, emocji i zachowań pacjenci odkrywają nowe sposoby myślenia, wnioskowania - a poprzez tę modyfikację poprawiają swoje funkcjonowanie, poprawiają jakość swojego życia. Są to zmiany od strony poznawczej naszego umysłu. Perspektywa behawioralna natomiast widzi w jednostce głównie jego umiejętność wpływania pozytywnie na swoje życie poprzez naukę zachowań – zmianę dotychczasowych zachowań, które przeszkadzają w osiąganiu dobrego samopoczucia i naukę nowych, pomagających w utrzymaniu dobrego nastroju i pozytywnych myśli.
W terapii wykorzystuję elementy humanistycznej terapii skoncentrowanej na procesie doświadczania - jest to nurt zakładający, iż u podstaw naszych problemów leżą trudne emocje; dzięki tej terapii ich przepracowanie w trakcie sesji daje możliwość uświadamiania sobie własnych emocji lepszego ich przeżywania oraz uczenia się nowych sposobów reagowania emocjonalnego. Doświadczanie emocji w trakcie terapii uzupełnia zmiany poznawcze (myśli, przekonań) i behawioralne (zachowania) przez co proces terapeutyczny jest pełniejszy.
Jeden z moich nauczycieli powtarza za egzystencjalnym terapeutą Yalomem „Terapia jest darem” – tak, terapia jest darem, bo daje wyjątkową szansę na nauczenie się siebie i świata w nowy sposób, w sposób, który uzdrawia.


O mnie

Terapia psychologiczna, gabinet w Warszawie

Jestem magistrem psychologii klinicznej, absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Obecnie uczestniczę w 4-letnich studiach z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej pod patronatem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, EABCT (jestem w trakcie certyfikacji). Ukończyłam także kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTTPB.
Pomagam osobom dorosłym w ramach terapii indywidualnej, najczęściej doświadczającym silnego stresu, stanów lękowych, depresyjnych, braku poczucia własnej wartości, przeżywających kryzysy życiowe, także doświadczających wypalenia zawodowego.
W praktyce terapeutycznej do pracy w nurcie poznawczo-behawioralnym włączam metody pracy z innych podejść – przede wszystkim z humanistycznego nurtu terapii skoncentrowanej na procesie doświadczania. W razie potrzeby korzystam ze wsparcia psychiatry z wieloletnim doświadczeniem, nastawionego na kompleksową, łączącą różne formy, pomoc. Swoją pracę poddaję superwizji certyfikowanych superwizorów w podejściu poznawczo-behawioralnym.
Moje zainteresowania i doświadczenia związane z psychologią mają także podłoże biznesowe, ponieważ przez wiele lat doradzałam menedżerom w zakresie rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, zarządzania ludźmi; bliskie mi jest zagadnienie wypalenia zawodowego, obecnie dotykającego tak wielu z nas.
Jestem osobą bardzo sumienną i zaangażowaną, z wielką odpowiedzialnością i troską podchodzę do pomocy pacjentom, którzy powierzają mi opieką nad sobą i swoimi trudnościami. Pracę z pacjentami traktuję jako wyjątkowy przywilej; praktyka terapeutyczna uczy mnie szczególnej pokory i szacunku dla różnych doświadczeń i sposobów postrzegania świata przez pacjentów.


Ceny

Koszt konsultacji (50 min) – 120 zł
Koszt terapii indywidualnej (50 min) – 120 zł


Kontakt

Zapraszam do gabinetu terapeutycznego:
tel. 882 955 666
NZOZ „Darmedicus”
ul. Wiatraczna 15 lok - U1 (wejście od ul. Paca)
Tel. przychodni (22) 465 17 91
Poniedziałek: godz. 17:00 – 21:00
Środa: od godz. 18:00 - 21:00

Gabinet Psychoterapii
ul. Międzyborska 52/1, Warszawa (wejście od Al. Stanów Zjednoczonych)
Wtorek: godz. 18:00 – 21:00
Czwartek: godz. 17:00 – 21:00


Anna Sowińska - ZnanyLekarz.pl